Θέσεις εργασίας

 1. Αποθηκάριοι καταστημάτων Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά αποθηκάριους για τα καταστήματα του κέντρου και της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  Αποστολή Βιογραφικού
 2. Εργάτες αποθήκης για κεντρικά Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά εργάτες αποθήκης για τις κεντρικές αποθήκες της Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Υπευθυνότητα – Ομαδικό πνεύμα
  • Γνώσεις WMS LVision της Mantis καθώς και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν
  Αποστολή Βιογραφικού
 3. Πωλήτριες καταστημάτων Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά πωλήτριες για τα καταστήματα του κέντρου και της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Εξοικείωση με οικιακά είδη
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  • Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
  Αποστολή Βιογραφικού
 4. Συνεργάτης Διακοσμητής καταστημάτων Ηπείρου

  Η VICKO αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Διακοσμητή/Διακοσμήτρια για τα καταστήματα της Ηπείρου.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης
  • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
  • Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική
  • Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας
  Αποστολή Βιογραφικού
 5. Συνεργάτης Διακοσμητής καταστημάτων Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Διακοσμητή/Διακοσμήτρια για τα καταστήματα της Β. Ελλάδας, με βάση τη Θεσσαλονίκη.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης
  • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
  • Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική
  • Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας
  Αποστολή Βιογραφικού
powered by softweb © Vicko 2020 All rights reserved.