Θέσεις εργασίας

 1. Αποθηκάριοι καταστημάτων Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά αποθηκάριους για τα καταστήματα του κέντρου και της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Βασική γνώση χρήσης Η/Υ
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  Αποστολή Βιογραφικού
 2. Αποθηκάριοι – πωλητές καταστήματος Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά αποθηκάριους – πωλητές για το νέο κατάστημα στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Εξοικείωση με οικιακά είδη
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  • Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
   
  Αποστολή Βιογραφικού
 3. Αποθηκάριοι – πωλητές καταστήματος Ν. Ιωνίας Αττικής

  Η VICKO αναζητά αποθηκάριους – πωλητές για το κατάστημα στην περιοχή Ν. Ιωνίας Αττικής.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Εξοικείωση με οικιακά είδη
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  • Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
  Αποστολή Βιογραφικού
 4. Εργάτες αποθήκης για κεντρικά Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά εργάτες αποθήκης για τις κεντρικές αποθήκες της Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Υπευθυνότητα – Ομαδικό πνεύμα
  • Γνώσεις WMS LVision της Mantis καθώς και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν
  Αποστολή Βιογραφικού
 5. Πωλήτριες καταστημάτων Θεσσαλονίκης

  Η VICKO αναζητά πωλήτριες για τα καταστήματα του κέντρου και της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Εξοικείωση με οικιακά είδη
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
  • Ευελιξία εργασίας σε εναλλασσόμενα ωράρια
  Αποστολή Βιογραφικού
 6. Συνεργάτης Διακοσμητής καταστημάτων Ηπείρου

  Η VICKO αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Διακοσμητή/Διακοσμήτρια για τα καταστήματα της Ηπείρου.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης
  • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
  • Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική
  • Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας
  Αποστολή Βιογραφικού
 7. Συνεργάτης Διακοσμητής καταστημάτων Θεσσαλίας

  Η VICKO αναζητά εξωτερικό συνεργάτη Διακοσμητή/Διακοσμήτρια για τα καταστήματα της Θεσσαλίας.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακίνησης
  • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
  • Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική
  • Ευελιξία σε μέρες και ώρες εργασίας
  Αποστολή Βιογραφικού
 8. Υπάλληλοι αποθήκης e-shop

  Η VICKO αναζητά υπάλληλους αποθήκης για το ηλεκτρονικό της κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις συστήματος ERP
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Υπευθυνότητα – Ομαδικό πνεύμα
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
   
  Αρμοδιότητες
  • Διαλογή παραγγελιών
  • Συσκευασία παραγγελιών
  • Έκδοση παραστατικών
  • Διαχείριση & απογραφή αποθεμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος
  Αποστολή Βιογραφικού
 9. Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών

  Η VICKO αναζητά υπάλληλο για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.
   
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος λυκείου
  • Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, Emails) & social media
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Υπευθυνότητα – Ομαδικό πνεύμα
   
  Αρμοδιότητες
  • Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, email, social media
  • Καθημερινή επικοινωνία με το τμήμα service, με το e-shop, καθώς και με τα συνεργαζόμενα καταστήματα για την επίλυση ζητημάτων των πελατών
  • Διαχείριση παραπόνων των πελατών
  • Καταχώρηση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα και καθημερινή αρχειοθέτηση των ζητημάτων
  Αποστολή Βιογραφικού
powered by softweb © Vicko 2020 All rights reserved.